Uczymy się samorządności

img_20160923_094518

23. 09. 2016 roku odbyły się w naszej szkole wybory do szkolnego samorządu uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 46. uczniów spośród 58. uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła więc 79,3%.

Do szkolnego samorządu uczniowskiego kandydowali:

  1. Bieda Sebastian, klasa VI
  2. Kocjan Monika, klasa VI
  3. Maślisz Miłosz, klasa V
  4. Myszor Wiktor, klasa VI
  5. Pluta Karolina, klasa VI
  6. Skorupka Piotr, klasa VI

Czytaj dalej

Dodatkowe dni wolne w ZSP w Łobzowie w roku szkolnym 2016/2017

 

Zarządzenie nr 4/2016/2017

p.o.  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łobzowie

dotyczące dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2016/2017 z dnia 20.09.2016r.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam, co następuje:

1. Ustalam  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2016/2017. Są to:

   14 października 2016r.

   31 października 2016r.

     2 maja  2017 r.

     4 maja  2017r.

     5 maja   2016 r.

   16 czerwca 2017 r.

2. Zarządzenie wchodzi z dniem  ogłoszenia.

3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych  w korytarzu na parterze i piętrze Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Łobzowie i publikacji w księdze zarządzeń.

 

 

 

 

Sprzątanie Świata 2016

ss_baton_thumb

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Czytaj dalej